Subvencións para a Mellora de Campamentos de Turismo

No DOGA do 19 de abril de 2011 publicouse unha Orde relativa a concesión das subvencións da
Consellería de Cultura e Turismo para actuacións de mellora dos Campamentos de Turismo en Galicia.

Daixma está en disposición de colaborar con estes Campamentos na elaboración de documentación para as
actuacións en mellora da Xestión Enerxética e á Accesibilidade ou á remodelación de instalacións:

Liña B) Actuacións relativas á xestión ambiental.

–Proxectos relativos á renovación, tecnificación e innovación para á implantación de sistemas de protección e mellora ambiental:
mellor uso e depuración de augas, xestión enerxética, emisións atmosféricas, xeración e tratamento de residuos sólidos
e non sólidos, contaminación acústica, substitución de materiais, etc.

Liña C) Actuacións relativas á modernización de instalacións e mellora da oferta complementaria.

–Proxectos de accesibilidade: adaptación dos espazos e instalacións do campamento ás normas de accesibilidade física e sensorial.
–Proxectos de modernización e remodelación das instalacións existentes así como a substitución de equipamentos obsoletos.

Mais información: Publicación da Orde

GALICIA: Campamentos de Turismo en Galicia

[Esta usted en: DAIXMA.COM\NOVEDADES\Inicio Actividad]

        
NOVEDADES
Domótica Industriales Actividad
© Daixma Domótica 2011 - Web realizada por Atinne Formación y Consultoría(powered by dattic)